Župnijski zavod sv. Jurija

Župnijski zavod sv. Jurija
Stara Loka 63
4220 Škofja Loka

Direktor Janez Šket

Matična št. 1828819000
Davčna št. 68895305
Sodni register 2003/00487
Datum vpisa: 9. 5. 2003

Kontakt: +386 4 512 12 06
Spletna stran: www.jurijev.si
IBAN SI56 0312 8100 1174 334 (SKB d.d.)

Nevladna organizacija v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

Delovanje zavoda

1. Predšolska vzgoja v Vrtcu Sončni žarek
2. Šola za starše
3. Športna abeceda
4. Telovadba za osnovnošolce in odrasle
5. Tečaji
6. Predavanja in seminarji
7. Izleti in izobraževanje v naravi
8. Kulturno umetniške prireditve
9. Medijska produkcija in tisk
10. Večerja za starše
11. Otroški glasbeni abonma
12. Povezave v društvih in združenjih
13. Starološka knjižnica
14. Lokalna skupnost in Občina Škofja Loka
15. Medgeneracijska srečanja

 

Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka je bil ustanovljen leta 2003. V teh skoraj 18 letih smo ves čas napredovali in pridobivali izkušnje. Glavna področja delovanja so vzgoja in izobraževanje, delo z otroki, osnovnošolci, mladostniki, študenti, družinami in odraslimi.
Naš zavod ponuja številne redne dejavnosti: športna abeceda, telovadba za nosečnice, tečaj samostojnosti za mladostnike, šola za starše, knjižni krožki, bralne urice, animacija mladih, družinska vzgoja, vzgoja za medije in raznolike kulturne dejavnosti. Naša glavna dejavnost pa je Vrtec Sončni žarek, ki je enota našega zavoda. V Vrtec Sončni žarek hodi 111 otrok in je v njem zaposlenih 20 oseb. Vrtec Sončni žarek je zasebni vrtec, vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa pri Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport.
Na nacionalni ravni z lastnimi in občinskimi sredstvi zavod organizira veliko srečanj in tečajev za vzgojitelje, starše, učence in šolsko osebje. Vsako leto je zavod vključen v 2-5 lokalnih projektov manjšega obsega. Vsako leto predstavi štiri večje manifestacije za lokalno skupnost – dogodki so dobro obiskani – od 50 do več kot 500 oseb. Organizira ali soorganizira več kot 20 manjših prireditev na nacionalni in lokalni ravni za mlade in družine. Tedensko organizira srečanja z mladino glede aktualnih tem in problematik – predvsem gre za delavnice, medijsko vzgojo, medkulturni dialog. Vsako leto organizira tudi seminarje in izobraževalna srečanja za družine in starše iz lokalne skupnosti. Teme so vedno povezane z dejanskim stanjem ljudi in socialnimi potrebami. Zavod vsako leto sodeluje tudi vsaj v enem od mednarodnih projektov iz programov Erasmus+, Daphne, Activ Citizen Found.
V letu 2015 je zavod dobil občinsko priznanje Srebrni grb Občine Škofja Loka za dolgoletno uspešno delo na področju izobraževanja in promocije pozitivnih vrednot v celotni regiji. Zavod zaposluje 23 oseb. Ima več učilnic, velike prostore, zunanje površine, dvorano (za 250 oseb, ki je opremljena z vso gledališko in filmsko ter avdio opremo), ter telovadnico. Cilj zavoda je v lokalni skupnosti, občini, regiji in državi ustvariti boljše sinergije ter združiti moči za boljšo prihodnost državljanov. To lahko dosežemo le tako, da stopimo skupaj in znamo ceniti dobro, ki ga vsak posameznik (oseba ali podjetje) prinese v skupnost. S pristopom moderiranja in izobraževanja uporabnikov poskušamo ustvariti »skupnost, ki vzgaja«. Verjamemo in tudi že vidimo, da je posledica takega pristopa oseba, ki je odprta za nove ideje in potrebe katerega koli sočloveka – ne glede na njegove individualne lastnosti in okoliščine.

 

Lokalni projekti

LOKALNI PROJEKTI
Naš zavod že od samega začetka izvaja številne dejavnosti, katerih del prijavljamo tudi na občinske razpise. Nekateri so nekaj mesečni, nekateri enkratni dogodki, spet drugi letni ali dvoletni. Projekti, ki so sofinancirani, so tisti, ki so odprti za vse občane Občine Škofje Loke in širše. Vsak izmed naštetih projektov je vključeval med 50 in 500 oseb in bil uspešno izveden in zaključen. V tabeli smo navedli projekte, ki smo jih uspešno prijavili, izvedli in zaključili v sodelovanju z Občino Škofja Loka v zadnjih 10 letih. V tabeli so navedeni podatki za projekte, ki smo jih izvedli zadnjih treh letih.

Ime projekta Sofinanciran Datum izvedbe Št. udeležencev

Št.

pedagoških ur

1. Počimo mehurčke Active Citizens Fund 2020, 2021, 2022 80 6**
2. Atletska abeceda Občina Škofja Loka 2019 – 2020 120 264
3. Kdo sem in kam grem? Občina Škofja Loka 2019 – 2020 240 220
4. Pomladanska šola Občina Škofja Loka 2018 – 2019 200 120
5. Vrtec Sončni žarek* Občine in starši 2019 330 8300
6. Vrtec Sončni žarek* Občine in starši 2020 350 8300
6. Vrtec Sončni žarek* Občine in starši 2021 320 1500

*Potrebno pa je poudariti, da naš zavod izvaja dejavnost Vzgoje in izobraževanja v 6 oddelkih Vrtca Sončni
žarek in je pedagoških ur posledično veliko več, če jih štejemo na oddelek.

**Projekt je v teku.

Abonma

Že od samega nastanka glasbenega abonmaja Umetnost otrokom, ki se izvaja pod pokroviteljstvom Občine Škofja Loka, naš zavod sodeluje v upravnem odboru obonmaja ter tudi kot izvajalec predstave za celoten kraj. Prireditve se organizirajo vsak mesec na soboto v Sokolskem domu v Škofji Loki. Prireditev našega zavoda je že vsa leta najbolj obiskana prireditev v Abonmaju. Naše prireditve so vse unikatne, avtorske, tako besedilo, scena, glasba kot tudi kostumografija.

Naš zavod je sodeloval s prireditvami:

  Naslov prireditve Leto izvedbe
1. Želva Vaska! Kam pa kam? (2. del – Šparovček) 2022
2. Želva Vaska! Kam pa kam? (1. del – Maki) 2020
3. Ko se Želva Vaska po oklepu popraska 2019
4. Skrivnostna noč 2018
5. Brez nog po svetu naokrog 2017
6. Kje vse se skriva pesem 2016
7. Spomladanska glasbena skrinjica 2015
8. Barve plešejo 2014
9. Drevo, ki je vedno reklo »ne« 2013
10. Skrivnost Modre želve 2011
11. Skrivnost sreče 2010

 

Nobena od predstav ni sama sebi namen. Vsaka nosi eno od sporočil, ki so ključne smernice našega delovanja. Nekaj primerov: Želva Vaska je 1000 let stara Želva, ki ima na oklepu zemljevid sveta, saj je spremljala svet tako dolgo in zna otrokom pripovedovati pravljice o sožitju, spoštovanju in enakopravnosti. Brez nog po svetu naokrog govori o Kocki prijateljstva, ki je obšla ves svet in pričuje o medsebojnih odnosih tako med različnimi narodi, kot tudi verami, rasami, kulturami, mišljenji, spoloma in predvsem do našega ravnanja do ranljivih skupin, ki so po navadi odrinjene na rob družbe. Kje vse se skriva pesem pričuje o otrokovih pravicah. Barve plešejo imajo za rdečo nit medsebojno različnost in spoštovanje različnosti, saj nas različnost bogati in se dopolnjuje. Dravo, ki je vedno reklo ne (Dramska uprizoritev, Risanka in audio CD pravljica) nosi sporočilo medsebojne strpnosti in spoštovanja.

Mednarodni projekti

Naš zavod je uspešno prijavil, izvedel in zaključil več mednarodnih projektov. Z mednarodnimi projekti pridobivamo izkušnje in znanja, v naše delo vključujemo več mladih (in manj mladih) ter naše vrednote in znanja nosimo po vsej Sloveniji. S povezavami v Evropi smo zelo zadovoljni, saj gre za mrežo zanesljivih partnerjev, s katerimi si zaupamo in si medsebojno kakovostno razdelimo vloge v projektih glede na kapacitete in zmožnosti vsakega partnerja.

  Ime izvedenega projekta Št. projekta Potrjen in sofinanciran s strani Leto začetka izvedbe
1. News & you 2010-5031 / /001-001 YT7 PRIN7 ‘Youth in action’ Programme 2012
2. EVS SI-21-24-2012-R1 Erasmus+ MVA 2013
3.

Media need talent –

Joining forces to combat cyber bullying in schools

JUST/2013/DAP/AG/5517

Daphne

EU commission

2013 – 2018
4. Networking Europe through skill transfer – NEST 2016-1-IT02-KA204-024604 Erasmus+ 2017
5. Počimo mehurčke ACF-SP-09-2020 Active Citizens Fund (call: “Javni razpis za srednje in velike projekte” 2019 2020 – 2022
6.  EPIC Erasmus + KA220-ADU-0C565FAA Erasmus+ 2022, 2023

Učinki sodelovanja v mednarodnih projektih

V pravkar predstavljeni tabeli mednarodnih projektov je bilo za naš zavod ključnega pomena to, da smo pridobili licence za izvajanje mediacije brez obtoževanje, tako imenovani »No blame approach«, ki smo ga uspešno izvedli in implementirali v našem zavodu in na Gimnaziji Želimlje.

Ti projekti so nam omogočili vidnost našega projekta Vzgoje za medije, saj smo način našega dela lahko predstavili:

– na obisku v živo na portugalski nacionalni televiziji RTP,

– na Univerzi v Rimu, na Goethe-Institutu

– na Univerzi v Milanu v Auditoriumu Univerzitete Bicocca, kjer so nad našim delom bili navdušeni profesorji: Luciano Di Mele (Uni UNINETTUNO) , Josè Manuel Perez Tornero (Universidad Autonoma de Barcelona) , Angela Bonomi Castelli (MED – Associazione Italiana per l’Educazione ai Media) , Paolo Ferri (Università Bicocca di Milano) , Marco Gui (Università Bicocca di Milano) , Sandra Hoggett (consulente di Media Education v Veliki Britaniji), Nelson Mateus (novinar iz portugalske), Alberto Parola (Università di Torino) ter Alessia Rosa (Università di Torino).

– Na MILD weeku, svetovni konferenci pod pokroviteljstvom Unesca, za vzgojo za medije na Neodvisni univerzi v Barceloni (Universidad Autonoma de Barcelona), kjer smo bili na zaključni seji izpostavljeni kot primer najboljše prakse pri predšolskem delu za vzgojo za medije.

Mednarodne mreže

Mednarodno smo del mreže, ki ves čas izvaja projekte in medsebojno sodelovanje med vrtci:

Vrtić Zraka sunca – Križevci, Hrvaška – odprt leta 1995

Detska gradinka Biseri – Univerza v Skopju, Makedonija – odprt leta 2007

Vrtić Fantasy – Beograd, Srbija – odprt leta 1991

Przedszkole Bratki – Fiore, Poljska – odprt 2015

Materska škola bl. Zdenka Schelingovej – Bratislava, Slovaška – odprt 2010

Vsi ti vrtci, njihovi kolektivi, so bili med 2013 in 2019 pri nas na vsaj enem usposabljanju iz Pedagogike skupnosti in metode dela v vrtcih. Naši tečaji so 3-dnevni in jih izvajamo s celotnim kolektivom za celotni kolektiv. Tako je izvedba najbolj učinkovita.

EDU – Education for Unity (mednarodna svetovna komisija za Pedagogiko skupnosti. Naš zavoda ima v komisiji svojega predstavnika od leta 2013 naprej). 

EoC – Svetovna mreža občestvene ekonomije  

 

PROJEKTI V TEKU

EPIC

Vstopili smo v novi projekt z imenom EPIC. To je kratica iz besed: Enabling positive intrafamily communication, po slovensko: Omogočanje pozitivne komunikacije v družini. V tem projektu besedo “družina” seveda razumemo zelo široko. To je najožja oblika (starši in otroci), pa tudi širša v smislu sorodnikov, kot tudi sodelavcev, duhovnih skupnosti, raznih občestev … Torej je aplikativno na katerokoli od teh področij in ne zgolj družino v najožjem smislu.

Cilj projekta
1. Okrepiti organizacijo za delo z družinami: Komunikacija znotraj družine, posredovanje, uporaba
mediji itd.
2. Usposobiti osebje NVO za: Preprečevanje (posredovanje, reševanje konfliktov itd.), Orodje NBA (No Blame
Pristop), komunikacija (glavna podpora), “Družina” v mednarodni agendi (ZN-Dunaj).

Udeleženci izobraževanj
– Namenjeno je trenerjem odraslih, strokovnjakom za projektu namenjene teme, terapevtom, animatorjem, voditeljem, osebnim trenerjem, tistim, ki skrbijo za skupnosti in družine …
– Udeležijo se izobraževanj za razvoj delavnic in projektov z vsebino projekta v Nemčiji, na Slovaškem in v Sloveniji.
– Udeleženci preverijo in prispevajo h končnemu izdelku projekta.

Končni izdelek 1: e-Knjiga / Smernice / Priročnik
– Program preventivnega usposabljanja (komunikacija, mediacija in reševanje konfliktov).
– Smernice za razvoj delavnic in usposabljanje uslužbencev in drugih prostovoljcev na lokalni ravni.
– Certifikat Pristopa NBA (No Blame Approach – Pristop proti ustrahovanju) za družinsko vzgojo.

Končni izdelek 2: Digitalna orodja
– Program usposabljanja o komunikaciji, družbenih medijih in medijska produkcija.
– Razvoj platforme epicfamily.eu
– Gradivo in vsebine za družbene medije in spletno platformo.
– Izvedba 4 spletnih seminarjev (webinarjev) in 12 podcastov.

Veliki dogodki v Avstriji in Švici

– Namen je spodbujati »družino« v družbi in finančno podporo nevladnim organizacijam za odnose v družinah.
– Namen je spodbuditi odločevalce v politiki in na oblasti k podpori NVO pri izobraževanju odraslih, osebnostnem  razvoju in usposabljanju osebja.
– Dunaj, Avstrija: Dodati družino na mednarodno agendo. Dogodek bo v stavbi Združenih narodov na Dunaju z več kot 800 udeleženci (v živo in po spletu).

Sodelujte (Zahteve, kvalifikacije, stroški)

Edinstvena priložnost za udeležence izobraževanj.
Vas zanima projekt? Sodelujte!

Kdo lahko sodeluje?

Usposabljanja se lahko udeležijo trenerji/voditelji/animatorji za delo z odraslimi/zakonci/družinami; animatorji/prostovoljci v NVO, ki se ukvarjanje z družinami ali odraslimi na podoben način. Udeležijo se ga lahko strokovnjaki, ki se ukvarjajo s psihologijo, socialnim delom, svetovanjem, osebni trenerji, tisti, ki so podpora družinam (konvencionalnim ali nekonvencionalnim).

Pogoji sodelovanja:

Tekoče znanje angleščine; želja po učenju oz. izboljšanju lastnega znanja in izkušenj za svoje vsakdanje delo z odraslimi/družinskimi skupinami; Biti promotor na lokalni ravni; Imeti željo po potovanju (Nemčija, Slovaška, Slovenija, Avstrija: max. 7 dni).
Cena: Neformalno usposabljanje in izmenjava izkušnje na mednarodni ravni je popolnoma krije stroške potovanja, nastanitve, trenerjev, predavanj in hrane med treningi.

Partnerji v projektu

Nemčija (Fokolar-Bewegung e.V. Deutschland), Slovaška (Nove ludstvo, o.z) , Avstrija (Verein New Humanity Österreich), Slovenija (Župnijski zavod sv. Jurija Stara Loka) in Švica (Fokolar-Bewegung Schwitzerland).

Trajanje projekta

24 mesecev (2022 – 2023)

Projekt financira

Erasmus + (Evropska komisija)

Počimo mehurčke!

Med novembrom 2020 in oktobrom 2021 štirje partnerji pod vodstvom Socialne akademije izvajamo projekt Počimo mehurčke, katerega namen je večja socialna vključenost družin iz Turčije in ogroženih družin iz Slovenije. Projekt podpira Norveški finančni mehanizem.

Za kaj gre?

V Sloveniji živi nekaj deset družin iz Turčije, ki se zaradi tamkajšnjih razmer težko vrnejo v svojo državo. Živijo podobno kot ostale družine, a stikov z njimi jim pogosto primanjkuje, pravijo. Z malimi koraki medsebojnega srečevanja bi bilo lahko njihovo življenje veliko boljše. V Sloveniji pa živi tudi nekaj sto tisoč ostalih družin. Vsaka s svojimi krizami, opravki, preobremenjenostjo, pa tudi z radostmi in uspehi. Med seboj se zelo razlikujejo, morda niti ne veliko manj kot v odnosu do turških.

A do medsebojnih stikov skoraj ne prihaja. Zakaj? Ko pa se obe skupini zavedata, da jima primanjkuje srečanj. Da v svetu hitenja niti ne gradimo več skupnosti, da postajamo vse bolj odtujeni. In da nihče ni prav zares zadovoljen s tem, kam gre družba, država – in kako se razvijamo.

Problem

Živimo v demokratični družbi. Gradnje boljšega sveta ne smemo prepuščati le peščici politikov. V demokratični družbi je vsakdo soodgovoren za oblikovanje družbe, v kateri živi. Prvi korak je, da počimo mehurčke, v katere nas vlečejo življenjski vzorci, se povezujemo s podobnimi in drugačnimi, slišimo njihove zgodbe, se vživimo vanje in skupaj, z ramo ob rami, zgradimo nekaj boljšega. Tako družine turških migrantov kot slovenske družine z nižjimi dohodki imajo skupen izziv: počutijo se izključene. V družbi se ne udejstvujejo, kot bi se lahko.

Rešitev

V okviru projekta bomo pripravili dva tabora družin, ki se ju bodo enakomerno udeležile slovenske in turške družine. Na njih se bodo preko deljenja zgodb, pogovorov in skupnih aktivnosti tako starši kot otroci učili o pomembnih družbenih temah: kaj zares je demokracija, kaj svoboda, vključenost, družbeno udejstvovanje. Učenje ne bo teoretično – tem pojmom bodo dali svoje pomene. Za to bosta obe skupini vključeni že v pripravo taborov. Že prej pa bomo oblikovali tudi pogovorno skupino, v kateri bomo te pristope preverili. Oblikovali bomo tudi 6 lekcij e-učenja in izobraževalni modul za ostale, ki jih takšno »pokanje mehurčkov« zanima.

Pričakovane spremembe

Projekt bo prinesel več stikov med omenjenima skupinama družin. Tako bosta druga drugo opolnomočili za večje udejstvovanje v družbi. Pri zagovarjanju svojih stališč in skupnega dobrega bosta bolj samozavestni. Pristope, razvite v pripravljalni skupini, bodo uporabile tudi druge organizacije, župnije, neformalne skupine in družine, ki v projekt ne bodo neposredno vključene.

Trajanje projekta

24 mesecev (november 2020 – februar 2023)

Projekt financira

Norveški finančni mehanizem Iceland-Liechtenstein-Norwei, Active citizens fund