Pedagogika skupnosti

Pedagogika skupnosti je pedagoški model, ki vnaša v vzgojo, tako v družini kot v vrtcu, dimenzijo globoke humanizacije, saj vsak človek najde pravi smisel življenja le, če je naravnan na življenje z drugimi in za druge. Vsak od nas je edinstven in neponovljiv ter prav zato tudi neprecenljiv dar za drugega. To je osnova našega pedagoške procesa, ki z elementi Pedagogike skupnosti vzgaja otroke za nepredvidljivo prihodnost, na izzive, na katere bodo pripravljeni. Pri vsakdanjem delu nas spremljajo elementi, kot so: vzgoja za vrednote preko dialoga, kocka ljubezni in prijateljstva, Tik in Tak, elementi dnevne rutine, športna kocka … Vse to pa otroci v polnosti doživljajo tudi skozi dodatne dejavnosti, kot so: angleščina, vzgoje za medije, folklora, gozdni vrtec, klasični balet, glasba, drama, športna abeceda, likovna umetnost … Vse skupaj pa je povezano v čudovito celoto Sončnega žarka!

Temeljni cilj pedagogike skupnosti je ustvarjanje vzgojne skupnosti. Seveda pa skupnost ne nastane sama od sebe, vsaka oseba jo je poklicana osebno »graditi«. Tudi predšolski otrok? Seveda!

Zavedati se moramo, da je v vrtcu v prvi vrsti vzgojna oseba tista, ki ima pri ustvarjanju vzgojne skupnosti posebno vlogo in naloge. Od nje je odvisno, kako uspešno bo zadovoljena otrokova potreba po pripadnosti, samostojnosti, odkrivanju sposobnosti in identitete. Prav tako je od nje odvisno, v kolikšni meri je sposobna ustvarjati pogoje, da lahko otrok podeli z drugimi svoje stiske, strahove, potrebe, izkušnje, želje, pridobiva zaupanje vase in željo po komunikaciji …

To je lik vzgojne osebe, ki se zaveda, da je otrok podoba popolnega bitja: sposobnega, učinkovitega, neodvisnega, po naravi družbenega bitja, ki ga spremlja antropologija ranljivega človeka. Vsaka oseba je zastonjski dar in za dar velja brezpogojno sprejemanje njega kot takega z vso enkratnostjo.

Vemo, da je v predšolskem obdobju otrok kognitivno šibak, je pa prosocialno emocionalno močan. Če to dvoje smiselno povežemo, razumemo, da so otroku v tem zgodnjem obdobju pravila sobivanja, medsebojni odnosi, odnosi do narave in materialnega sveta izredno pomembni.

 

SIMPOZIJ 2021

Z vami bi radi podelili veselje, ki smo ga doživeli, ko smo v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu izvedli mednarodnim simpozij z naslovom Pogum za vzgojo Človeka.
Kako pomembna je v današnjem času vzgoja za vrednote, so s svojo prisotnostjo in besedo poudarili številni profesorji iz Slovenije in tujine. Počaščeni smo bili, da sta med nas prišla tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in monsignor dr. Franc Šuštar. Prisotnost direktorev in sodelavcev iz vrtcev Zraka Sunca iz Križevcev in vrtca Fantazy iz Beograda pa so dokaz skupne poti. Prisotni so bili tudi vidni člani politike, nevladnega sektorja in pedagoške stroke. 
Predstavljeni sta bili prvi dve knjigi, ki smo jih napisali v Vrtcu: Kakor sončni žarek – korenine in krila, ki predstavlja celotno pedagoško pot Slavi Snoj ter 10 strokovnih člankov, ki vsak iz svojega zornega kota ovrednoti to izkušnjo. V knjigi Odsevi nenehnega raziskovanja pa so predstavljeni izsledki kvalitativno-kvantitativne raziskave, ki potrjuje uspešnost principov pedagogike vrtca. Strokovni soavtor obeh knjig je dr. Michele de Beni, izšli pa sta pri založbi Novi svet.
Več na www.soncnizarek.si/simpozij2021

Tik in Tak

Tik in Tak (prevedeno iz italijanskih imen GB in Doppiaw) sta klovna, glavna junaka kratkih stripov, ki jih že od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja riše Walter Kostner.

Kocka ljubezni in prijateljstva

Ko pomislimo na besedo kocka, vidimo tisto s pikami na ploskvah. Številne družabne igre igramo s kocko. Je zanimiv pripomoček, saj nikoli ne vemo, na kateri ploskvi se bo ustavila. Tako kocka pričara napeto vzdušje.

V vrtcu izkušamo, da če oseba stopi na pot osebnostne rasti in tako živi, odkrije, da je dar in to ji daje psihološko gotovost, ta pa daje smisel njenemu življenju in tudi moč, da gre lahko iz sebe, da živi, ljubi in gradi skupnost. V tej medsebojni podelitvi in medsebojnem darovanju se lahko razvija in nastaja nova kultura in zaživijo vrednote.

Slavi Snoj

Vrtci pedagogike skupnosti so se v različnih državah po svetu začeli rojevati kot odgovor na potrebo današnje družbe, z željo ustvarjanja boljše prihodnosti za vse.

V tem članku jih predstavljamo pet nam najbližjih.

“Starši (oz. vzgojitelji) morajo sami živeti tako, kot zahtevajo, da bi živeli njihovi otroci.
Ali od otrok zahtevajo iskrenost, zavzetost, poštenost, ubogljivost, ljubezen do bratov, čistost, potrpežljivost, odpuščanje?
Naj otroci najdejo vse te lastnosti najprej v njih.”

Chiara Lubich

Nas želite podpreti?

Naš vrtec trenutno obiskuje 110 otrok. V Stari Loki se nahajamo že od leta 2003 in se od tedaj ves čas razvijamo, učimo in napredujemo. Za naš trud smo v določenem trenutku bili nagrajeni tudi s Srebrnim grbom Občine Škofja Loka. To nas je razveselilo in nam dalo vedeti, da smo na pravi poti. Ker vrtec razvija lasten program, je upravičen le do 85% subvencije s strani občine. Investicije, amortizacijo opreme ter primanjkljaj sredstev (15% +) si moramo zagotoviti sami.
Vrtec ni profitna organizacija, temveč ravno nasprotno vse njegovo delovanje temelji na vlaganju v otroke – v boljšo prihodnost. Zato, da bi še vedno lahko kakovostno vzgajali otroke se na vas obračamo s prošnjo za podporo.
Naš vrtec ima vedno potrebo po didaktičnem in pisarniškem materialu, po opremi (za igralnice in telovadni opremi), po opremi za vrt (igrala za otroke), tehniki (kamera, fotoaparat, računalnik, tablica …) prav tako pa tudi po finančni pomoči. Vsak eur, ki ga prejmemo, je neposredno namenjen otrokom in njihovi vzgoji ter bivanju pri nas.
Ker je prizadevanje za vzgojo težko opisati z besedami vas vabimo k nam, da nas spoznate! Veseli bomo vašega obiska!