Pedagogika skupnosti

Pedagogika skupnosti je pedagoški model, ki vnaša v vzgojo, tako v družini kot v vrtcu, dimenzijo globoke humanizacije, saj vsak človek najde pravi smisel življenja le, če je naravnan na življenje z drugimi in za druge. Vsak od nas je edinstven in neponovljiv ter prav zato tudi neprecenljiv dar za drugega. To je osnova našega pedagoške procesa, ki z elementi Pedagogike skupnosti vzgaja otroke za nepredvidljivo prihodnost, na izzive, na katere bodo pripravljeni. Pri vsakdanjem delu nas spremljajo elementi, kot so: vzgoja za vrednote preko dialoga, kocka ljubezni in prijateljstva, Tik in Tak, elementi dnevne rutine, športna kocka … Vse to pa otroci v polnosti doživljajo tudi skozi dodatne dejavnosti, kot so: angleščina, vzgoje za medije, folklora, gozdni vrtec, klasični balet, glasba, drama, športna abeceda, likovna umetnost … Vse skupaj pa je povezano v čudovito celoto Sončnega žarka!

Temeljni cilj pedagogike skupnosti je ustvarjanje vzgojne skupnosti. Seveda pa skupnost ne nastane sama od sebe, vsaka oseba jo je poklicana osebno »graditi«. Tudi predšolski otrok? Seveda!

Zavedati se moramo, da je v vrtcu v prvi vrsti vzgojna oseba tista, ki ima pri ustvarjanju vzgojne skupnosti posebno vlogo in naloge. Od nje je odvisno, kako uspešno bo zadovoljena otrokova potreba po pripadnosti, samostojnosti, odkrivanju sposobnosti in identitete. Prav tako je od nje odvisno, v kolikšni meri je sposobna ustvarjati pogoje, da lahko otrok podeli z drugimi svoje stiske, strahove, potrebe, izkušnje, želje, pridobiva zaupanje vase in željo po komunikaciji …

To je lik vzgojne osebe, ki se zaveda, da je otrok podoba popolnega bitja: sposobnega, učinkovitega, neodvisnega, po naravi družbenega bitja, ki ga spremlja antropologija ranljivega človeka. Vsaka oseba je zastonjski dar in za dar velja brezpogojno sprejemanje njega kot takega z vso enkratnostjo.

Vemo, da je v predšolskem obdobju otrok kognitivno šibak, je pa prosocialno emocionalno močan. Če to dvoje smiselno povežemo, razumemo, da so otroku v tem zgodnjem obdobju pravila sobivanja, medsebojni odnosi, odnosi do narave in materialnega sveta izredno pomembni.

 

Tik in Tak

Tik in Tak (prevedeno iz italijanskih imen GB in Doppiaw) sta klovna, glavna junaka kratkih stripov, ki jih že od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja riše Walter Kostner.

Kocka ljubezni in prijateljstva

Ko pomislimo na besedo kocka, vidimo tisto s pikami na ploskvah. Številne družabne igre igramo s kocko. Je zanimiv pripomoček, saj nikoli ne vemo, na kateri ploskvi se bo ustavila. Tako kocka pričara napeto vzdušje.

Strokovni članki

Mnogoteri obrazi dialoga

Za pedagogiko dialoga

Biti vzgojitelj

Koraki v vzgoji, ki nosi upanje

Pedagoška metodologija projektnega dela

Eden je vaš učitelj

Pedagogika skupnosti kot odgovor na izzive sodobne družbe

Častni doktorat iz Pedagogike Chiare Lubich

V vrtcu izkušamo, da če oseba stopi na pot osebnostne rasti in tako živi, odkrije, da je dar in to ji daje psihološko gotovost, ta pa daje smisel njenemu življenju in tudi moč, da gre lahko iz sebe, da živi, ljubi in gradi skupnost. V tej medsebojni podelitvi in medsebojnem darovanju se lahko razvija in nastaja nova kultura in zaživijo vrednote.

Slavi Snoj

Pisarna vrtca je odprta vsak delovni dan med 7.00 in 15.00.

Ves ta čas smo dosegljivi na
+386 4 512 6000
in elektronski pošti
vrtec.soncnizarek@siol.net

Na voljo smo vam za vsa vprašanja, predloge, prošnje, nejasnosti glede računov, papirologije na sploh in podobnih tem. Z veseljem si vzamemo čas za vas. Ker pa cenimo vaš čas, smo na spletni strani ustvarili tudi e-pisarno, ki vsebuje najpomembnejše informacije, obrazce, vloge, cenik in prošnje, ki si jih lahko natisnete že doma, jih izponite in vam bo tako že ob prvem obisku pisarne, prihranjena vsaj ena pot do nas.

Informacije javnega značaja

Župnijski zavod sv. Jurija
Stara Loka 63
4220 Škofja Loka

Direktor dr. Alojz Snoj

Matična št. 1828819000
Davčna št. 68895305
Sodni register 2003/00487
Dejavnost: Vzgoja in varstvo otrok
SKD: P 85.100 – Predšolska vzgoja
Datum vpisa: 9.5.2003

 

Vrtec Sončni žarek
Stara Loka 67
4220 Škofja Loka
Slovenija (EU)
Matična št. 1828819000

Kontakt: +38645126000
Spletna stran: www.soncnizarek.si
Elektronski naslov: vrtec.soncnizarek@siol.net

IBAN SI56 0312 8100 1174 334
(odprt 15.6.2015, SKB d.d.)

»O nečem vendarle ni mogoče dvomiti. Kakovostna vzgoja v prvih letih življenja je odločilna za kakovost poznejšega čustvenega razvoja, za dosežene umske sposobnosti in pomembne značajske lastnosti v odrasli dobi. Narod, ki želi svojim otrokom in vnukom dobro prihodnost, ne sme varčevati s časom, trudom, materialnimi sredstvi in predvsem z ljubečo skrbjo v njihovem najzgodnejšem otroštvu. Dodamo lahko, da je ta skrb v današnjih časih krize in negotove globalne prihodnosti pomembnejša kot kadarkoli doslej.«

dr. Jože Trontelj

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nas želite podpreti?

Naš vrtec trenutno obiskuje 110 otrok. V Stari Loki se nahajamo že od leta 2003 in se od tedaj ves čas razvijamo, učimo in napredujemo. Za naš trud smo v določenem trenutku bili nagrajeni tudi s Srebrnim grbom Občine Škofja Loka. To nas je razveselilo in nam dalo vedeti, da smo na pravi poti. Ker vrtec razvija lasten program, je upravičen le do 85% subvencije s strani občine. Investicije, amortizacijo opreme ter primanjkljaj sredstev (15% +) si moramo zagotoviti sami.
Vrtec ni profitna organizacija, temveč ravno nasprotno vse njegovo delovanje temelji na vlaganju v otroke – v boljšo prihodnost. Zato, da bi še vedno lahko kakovostno vzgajali otroke se na vas obračamo s prošnjo za podporo.
Naš vrtec ima vedno potrebo po didaktičnem in pisarniškem materialu, po opremi (za igralnice in telovadni opremi), po opremi za vrt (igrala za otroke), tehniki (kamera, fotoaparat, računalnik, tablica …) prav tako pa tudi po finančni pomoči. Vsak eur, ki ga prejmemo, je neposredno namenjen otrokom in njihovi vzgoji ter bivanju pri nas.
Ker je prizadevanje za vzgojo težko opisati z besedami vas vabimo k nam, da nas spoznate! Veseli bomo vašega obiska!